Hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn

Liên hệ ngay: 0903 825 125

Quan trắc khí tượng thủy văn là gì? Quan trắc khí tượng thủy văn là quá trình quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của khí quyển, nước sông, suối, kênh, rạch, hồ và nước biển.

0903825125