Thiết bị quét địa hình đáy Sonar Scan 650 JwFhisher

Liên hệ ngay: 0903 825 125

  • Model: Scan 650
  • Hãng: JwFisher
  • Lắp ráp: Mỹ
0903825125